Startsida
Historik
Våra lastbilar
Att jobba hos oss
Tanktransporter
Intresse sida
Att jobba hos oss

Vi har idag 12 ordinarie anställda chaufförer. De flesta har varit med sedan starten av verksamheten och därmed en lång yrkeserfarenhet i branschen. Arbetet är organiserat i två skift där en chaufför arbetar dagtid och en annan kommer för att arbeta natt. Två chaufförer är lediga. Detta innebär att de arbetar cirka 15 arbetspass per månad med en jämn fördelning av natt respektive dagpass.

Det är ett av de mest krävande chaufförsyrkena eftersom transporterna sker på små vägar ofta i dåligt skick och på vintern sparsamt underhållna. Det är stora och långa ekipage som skall köras runt på linjerna, där det är olika förhållande på varje bondgård. Det krävs stor körskicklighet, noggrannhet och ordningssinne, för den ena dagen är inte den andra lik.

Under perioden juni-augusti har ordinarie personal sin semester och då har vi störst behov av vikarier. Är du intresserad av att arbeta under semesterperioden, har körkort / behörigheten (för lastbil och släp) och ev lite erfarenheter är du välkommen att kontakta oss. Internutbildningen sker hos oss tillsammans med ordinarie personal.
Kontakt
Gästbok